Orthopedagoog Gouda onderzoekt de leerproblemen van je kind

Het belang van testen

Je zoon of dochter heeft een leerachterstand en dus waarschijnlijk ook leerproblemen. Het is heel belangrijk om, als zoiets geconstateerd is, zorgvuldig te handelen. Leren en de vaardigheid te leren heeft naast het leren zelf ook sociale en emotionele componenten. Het is onverstandig je kind boven het eigen kunnen te duwen. En het is net zo onverstandig de leerachterstand niet in te lopen.

Het begint daarom met meten. Wat is de achterstand en wat is het vermogen van je zoon of dochter. Als we dat weten, kunnen we met zorg en aandacht je kind verder helpen. Zodat het niet alleen de achterstand inloopt, maar dat ook doet met plezier en zelfvertrouwen.

Hoe gaat zo’n test?

We zullen een paar dingen doen:

1. Vragen aan jullie en je kind
2. Informatie opvragen bij de school
3. Toetsen en/of vragenlijsten om op onderdelen nog meer te weten te komen

Technisch en begrijpend lezen

Bij technisch en begrijpend lezen doen we eigenlijk altijd onderzoek op verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld spelling, lezen en hoe je kind de tekst begrijpt. Samen met je zoon of dochter onderzoeken we hoe hij of zij taal kan hanteren, de manier waarop er gelezen wordt en wat je kind kan onthouden. Opgeteld krijgen we zo een heel precies beeld en compleet beeld van de lees-kunde, -kennis, -beperkingen en -mogelijkheden.

Spelling

Hetzelfde doen we voor spelling. We zijn ook hier op zoek naar het complete plaatje. Dus niet alleen de spelling zélf, maar hoe je kind het aanpakt, welke middelen hij of zij aanwend en welk vermogen het heeft. Zo vinden we een gebalanceerde manier om te helpen, die succes boekt met het welzijn van je kind op elk moment voorop.

Rekenen

Voor rekenen doen we een soortgelijk onderzoek. Het is wat eenvoudiger om een beginpunt te vinden omdat we tree voor tree de rekenladder kunnen aflopen tot je kind het helemaal begrijpt. Dat is het niveau waarop je zoon of dochter is blijven steken. Daarna wordt het iets ingewikkelder – we onderzoeken welke aspecten van het rekenen moeite kosten.

In de regel heeft een kind het niet met alles moeite, maar zijn er bepaalde probleemgebieden die er voor zorgen dat ook de rest blijft steken. Als we dit goed bepaald hebben kunnen we vrij precies aangeven hoe we je kind op weg kunnen helpen.

Contact met een psycholoog in Gouda

Wil je persoonlijk en deskundig advies in jouw situatie? Bel dan met ons secretariaat, daar zitten medewerkers geschoold in de psychologie die je goed kunnen helpen. Naast een goed advies vinden wij ook een psycholoog die past bij de hulpvraag. Er kan gelijk een afspraak worden ingepland en vaak zonder wachttijd. Bel Psychologen Nederland: 085-4014720.